Που τοποθετούνται

Χρήσιμες συμβουλές για την σωστή τοποθέτησή τους.

1) Προσδιορίστε τους χώρους όπου τα κουνούπια αναπαράγονται.

Το Mosquito Magnet πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών αναπαραγωγής (στάσιμο νερό , θάμνοι , κλπ.) και στις περιοχές όπου οι άνθρωποι βρίσκονται , ώστε να μπορέσει να συλλάβει τα κουνούπια στην πηγή τους , πριν φτάσουν σε εσάς.

2) Τοποθετήστε το Mosquito Magnet στους χώρους αναπαραγωγής των κουνουπιών.

Τοποθετήστε την παγίδα όσο πιο κοντά γίνεται στην περιοχή αναπαραγωγής. Συνήθως για τη βέλτιστη απόδοση, μια απόσταση 7-10  μέτρα μακριά από την ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι αρκετή.  Σημαντικό ρόλο παίζει η κατεύθυνση του αέρα η οποία δεν πρέπει να είναι αντίθετη στην ροή απελευθέρωσης του διοξειδίου του άνθρακα από το Mosquito Magnet.

3) Τοποθετήστε το Mosquito Magnet σε ανοιχτό χώρο.

Βεβαιωθείτε πως δεν παρεμβάλλονται αντικείμενα όπως φράκτες, θάμνοι, κλπ. ώστε να μην εμποδίζεται η ροή του διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνει και κατά προτίμηση σε σκιερά μέρη διότι τα κουνούπια αποφεύγουν την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον δικό σας χώρο και να δείτε πια είναι η κατάλληλη θέση πατώντας εδώ ή στην εικόνα!!

Δείτε στο βίντεο πως τα παραπάνω βήματα μπορούν να υλοποιηθούν στο χώρο σας.